географічна точка Сумщини

Сторінка Корнуса Анатолія Олександровича


Четвер, 01.10.2020, 02:22
Ви увійшли як Гість
| Група "Гости"
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | інвестиційна привабливість | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід
Меню сайту

Категорії розділу
Географічні новини [24]

Наше опитування
Хто стане чемпіоном Європи з футболу у 2021 р.
Всього відповідей: 112

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Курси валют
Курс долара
Курс евро
Курс рубля

Інвестиційна привабливість: жорсткі фактори

З 1,15 млн. мешканців Сумська область є однією з найменших за чисельністю населення регіонів. Це визначило те, що за показником «Доступність трудових ресурсів» область знаходиться на 18-у місці. Проте ситуація із іншими двома компонентами фактора «Трудові ресурси» в області краща. Так, за рівнем освіти трудових ресурсів Сумська область посідає 6-е місце, а за рівнем здоров’я – 9-е. У підсумку за фактором «Трудові ресурси» Сумська область знаходиться на 8-й сходинці рейтингу.


Інфраструктура виявилась слабким місцем серед жорстких факторів, що впливають на якість інвестиційного середовища регіону. За цим критерієм Сумська область посідає 21-е місце.

Область також займає порівняно низьке місце за показником «Бізнес-сегмент» (21-місце). В області нараховується невелика кількість підприємств та незначні обсяги експорту та імпорту товарів. Дещо краща ситуація із споживчим сегментом – за цим критерієм Сумська область займає 16-е місце. У рейтингу за географічним розташуванням регіон знаходиться на 19-у місці.


Інвестиційна привабливість: м’які фактори

В рейтингу інвестиційної привабливості за групою м’яких факторів Сумська область посідає 13 місце. Інвестори оцінюють діловий клімат області надзвичайно низько. За цим показником Сумська область знаходиться на передостанньому - 26-у місці - серед усіх регіонів України. Очікування на майбутнє практично не відрізняються від поточних оцінок: за фактором «Діловий оптимізм» Сумська область займає 25-е місце.


Однією із основних проблем області є низька ефективність влади. За цим критерієм область займає 25-е місце. Також інвестори вказують на високий рівень корупції. За фактором «Правила та процедури. Корупція» регіон знаходиться на 23-й сходинці рейтингу. Водночас, завдяки високій оцінці інвесторами адміністративних процедур Сумська область займає 4-е місце у рейтингу за цим фактором. За критерієм «Правила та процедури. Дотримання прав власності» регіон також має високий результат – 5-е місце у відповідному рейтингу. Податки та збори підприємці Сумської області оцінили вище середнього – за цим показником у регіону 10-е місце. Сумська область знаходиться на 11-у місці за фактором «Відкритість влади».


Використання інвестиційного потенціалу

Сильні та слабкі сторони соціально-економічного середовища регіону, які впливають на інвестиційну привабливість, були визначені за допомогою опитування експертів. Експерти відмітили високий рівень знань випускників навчальних закладів області. Проте водночас вони відзначають низький рівень інноваційної діяльності на підприємствах. Причиною цього може бути те, що знання випускників не відповідають потребам сучасного інноваційного виробництва, або те, що підприємства не використовують потенціалу випускників навчальних закладів, не займаються запровадженням нових технологій, тощо.

                      Сильні сторони

Активність регіональної влади

Високий рівень знань випускників

Кордон з Росією

                       Слабкі сторони

Корупція

Низький рівень інноваційної діяльності

                         Можливості

Покращення інвестиційного середовища

                          Загрози

Залежність розвитку області від потужних містоутворюючих підприємств

Експерти називають корупцію слабкою стороною області, а можливістю для розвитку бізнесу вважають покращення інвестиційного середовища. Очевидно, що зусилля із покращення умов для інвесторів доцільно розпочати з боротьби з проявами корупції. Разом з цим експерти наголошують на такій загрозі, як залежність економіки області від потужних містоутворюючих підприємств. Тому варто розглянути можливості диверсифікації виробництва в області, розвитку малого і середнього бізнесу, а також торгівлі. Цьому сприяє наявність спільного кордону області з Росією.

Також експерти відзначили активність регіональної влади як сильну сторону області. За умови збільшення ефективності її діяльності та зменшення проявів корупції така активність може стати вагомим чинником здійснення заходів, спрямованих на покращення інвестиційного середовища.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Відповідно до результатів дослідження соціально-економічного середовища Сумської області, а також беручи до уваги програму економічного розвитку регіону, задля збільшення інвестиційної привабливості регіону та відповідно його інвестиційного рейтингу необхідно здійснити низку заходів за наступними напрямками:

Диверсифікація виробництва,

Поглиблення співпраці підприємств з навчальними закладами,

Підвищення ефективності влади,

Залучення інвестиційних проектів,

Розвиток інфраструктури.

Збільшення обсягів залучення ПІІ.

Диверсифікація виробництва

Для того, щоб усунути ризик залежності економічного розвитку області від обмеженої кількості ключових секторів економіки, потрібно сприяти розвитку торгівлі, сфери послуг та інших галузей економіки. Важливим елементом сприяння структурним змінам регуляторного середовища мають стати генеральні плани розвитку територій або аналогічні за змістом документи. Як прикордонний регіон Сумська область має високий потенціал для розвитку торгівлі з Росією. Для покращення умов руху товарів через кордон потрібно усунути необґрунтовані обмеження на експорт та імпорт, які мають дискримінаційний характер щодо певних категорій виробників та забезпечити швидке та повноцінне відшкодування ПДВ експортерам.


Для сприяння розвитку малого та середнього бізнесу та сфери послуг потрібно спростити процедури відкриття, закриття та ведення бізнесу. Зокрема, слід реально запровадити механізм «єдиного вікна», автоматизувати процеси прийому та обробки відповідних документів з тим, щоб реально скоротити строки надання відповідних адміністративних послуг.

Поглиблення співпраці підприємств з навчальними закладами

Адаптація навчальних програм та навчального процесу у вищих та професійно-технічних закладах Сумської області до вимог ринку праці дозволить вже на початку навчання готувати висококваліфікованих спеціалістів, готових до наукової та практичної діяльності. В області потрібно створити можливості для якісної вищої та професійно-технічної освіти, а також для бізнес-освіти, підвищення кваліфікації та навчання впродовж життя.


Навчальні заклади повинні мати достатню автономію для того, щоб дати можливість студентам обирати навчальні дисципліни та спеціалізацію. Також вони повинні мати можливість організовувати навчальний процес таким чином, щоб надати студентам можливість поєднувати навчання із роботою чи стажуванням. Це включає можливість вільного відвідування лекцій та збільшення частки самостійної роботи у навчальних планах.

Підвищення ефективності влади

Важливим напрямком вирішення цієї проблеми має стати підвищення фахової компетенції. Діяльність органів влади повинна базуватись на програмно-цільовому підході. Регулювання підприємницької діяльності потрібно здійснювати на принципах прозорості та зручності для інвесторів. Зокрема, система перевірок повинна бути зрозумілою, простою та прозорою. Слід забезпечити повноцінний доступ до публічної інформації про діяльність органів місцевої влади для громадських організацій та ініціатив із громадської експертизи чи моніторингу діяльності владних структур.

Поліпшення інвестиційного клімату як чинника залучення інвестицій

Усунення бюрократичних та корупційних перешкод та спрощення адміністративного регулювання підприємницької діяльності є запорукою залучення інвестицій в економіку області. Потрібно максимально спростити адміністративні процедури та збільшити прозорість діяльності органів, які мають контролюючі функції щодо підприємств. Інвестори повинні мати рівні умови для започаткування та ведення бізнесу. Крім цього, права інвесторів як власників мають бути адекватно захищені. Важливо забезпечити справедливий судовий захист прав інвесторів та інформаційну і правову підтримку у всіх питаннях, що стосуються прав власності. Потенційним інвесторам слід надавати інформацію про можливості для інвестування, зокрема через проведення спеціальних подій, форумів, публікацію каталогів та баз даних.


Розвиток інфраструктури

Для підвищення ролі області як транзитного регіону та розвитку туристичного сектору потрібно здійснити ремонт та реконструкцію автошляхів, які сполучають Суми з Києвом, а також міжнародних автомагістралей. Також слід сприяти розвитку сервісної інфраструктури вздовж основних автошляхів. Задля розвитку авіаперевезень потрібно розширити пропускну здатність аеропорту м. Суми, вдосконалити систему перевезень вантажів та логістики на базі аеропорту. Розвиток інфраструктури має стати одним із пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку області та предметом приватно-державного партнерства.


Прямі іноземні інвестиції

Головною слабкою стороною для регіону у сфері іноземного інвестування є відсутність чіткої політики стосовно прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Задля вироблення системного підходу необхідно розробити стратегію залучення ПІІ, яка дозволить сформувати чітке бачення ролі ПІІ в економічному розвитку регіону.


Для ефективної інвестиційної стратегії регіональній владі необхідно визначити чіткі й зрозумілі цілі щодо наявних та очікуваних прибутків від ПІІ, наприклад, капіталовкладень, підвищення надходжень податків, зростання експорту, зайнятості та кваліфікації, технологійта інновацій. Зусилля із залучення інвестицій повинні бути зосереджені на кількох секторах, що мають конкурентні переваги, належать до ключових секторів зростання і сприятимуть нарощуванню потужностей місцевої економіки. Для кожного сектора регіональної економіки слід визначити потенційні країни та найкращі зарубіжні компанії, які можуть генерувати мобільні проекти і відповідають цілям регіону в окремих секторах і технологіях.

© Підготовлено Київським міжнародним інститутом соціології

у партнерстві з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій
на замовлення Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами

Форма входу

Пошук

Сумський час

Календар
«  Жовтень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

У нас за вiкном
Суми
rp5.ua

Профіль на RG
Профіль А.О. Корнуса на RG

Наук. записки СДПУ

Наші гості

 
Made by Anatoliy Kornus © 2020
Конструктор сайтів - uCoz